Хуманизам: култура или илузија?

Хуманизам: култура или илузија?

15/05/2014 10:00 - 16/05/2014 18:00


Поштовани, Филолошки факултет Универзитета у Београду, као образовна установа која баштини двестогодишњу високошколску традицију, са широким образовним, култоролошким и научним распоном интересовања и деловања, изучавањем 34 језика и њима припадајуће књижевности и културе, једна је од водећих институција у Србији на плану развијања интеркултуралних и мултикултуралних пројеката. Овом приликом Филолошки факултет Универзитета у Београду има задовољство да Вас позове да учествујете на међународној научној конференцији Хуманизам: култура или илузија? која ће се одржати у Београду од 15. до 16. маја 2014. године. У данашње време појам хуманизам полако излази из речника. У глобалном свету којим управља проток капитала и закони технолошке дистрибуције, хуманистичке дисциплине губе на реалној снази, али истовремено добијају на значају. Питање о хуманизму, упркос томе што може изгледати анахроно, па чак и илузорно, одређује положај научне заједнице. Од позиционирања према том питању зависиће изглед света у коме живимо. У којој мери је потребно прилагодити хуманистичко наслеђе савременој цивилизацији, а у којој је мери неопходно прилагодити нашу цивилизацију хуманистичком наслеђу – дилема је која обухвата мултидисциплинарне области културолошких истраживања и свега онога што се некада називало филологијом.


Локације догађаја